درباره ما

پرچم

 

پرچم جهت فراهم سازی بستر یادگیری آسان و سریع تمامی مسائل موردنیاز جامعه (تخصصی وغیر تخصصی) و تمامی آموزش های کاربردی در همه زمینه ها که توسط فرزاندان برومند ایران طراحی و ساخته شده است.


هدف پرچم

ارتقاء سطح کیفی آموزش، تبادل دانش میان همه اقشار جامعه، ایجاد چالش در سطح دانش افراد در سایه تفریح و سرگرمی سالم با رویکرد آموزشی و یادگیری همراه با درآمد زایی مستمر،  می باشد.
ماگروه پرچم مفتخریم که این پرچم رابرافراشته ایم وتا محقق شدن رویاهایمان آن را بر زمین نخواهیم گذاشت
پرچم متعلق به تمام جامعه می باشد و شما را نیز به راه  پرچم دعوت می نماییم


 همکاری با پرچم


باید فایل های آموزشی خودرا در سایت یا اپلیکیشن بارگذاری کنید، تمامی حقوق معنوی این اثر متعلق به مدرس آن می باشد. چناچه آموزش در سطح حرفه ای می باشد و قصد قیمت گذاری آن را دارید، می توانید از بخش آموزش های غیر رایگان استفاده کنید

 

با سپاس
 تیم پرچم

 

اعضای تیم پرچم

فاطمه ترانه

موسس پرچم

کارشناس

کارشناس

مهدی صفربیرانوند

تحقیق و توسعه

Expert

کارشناس

مسابقات