شیرین سوزه
نام شرکت کننده
تعداد رای
بازدید
رتبه
  • مهرداد نظری
  • ۹
  • ۳۲۵
  • ۲۰
اشتراک گذاری:
مهرداد نظری میگوید:

این اهنگ محلی تقدیم به پدران و مادران عزیز لرستانی

مسابقات