صفرپوریان
نام شرکت کننده
تعداد رای
بازدید
رتبه
  • امیرحسین صفرپوریان
  • ۳
  • ۳۲۸
  • ۴۸
اشتراک گذاری:
امیرحسین صفرپوریان میگوید:

از مردم عزیز میخواهم که اگر از صدای من خوششان آمده به من رای بدهند.

مسابقات