لطفا جهت دریافت فایل هدیه این محصول ایمیل یا شماره تلفن خود را وارد کنید
توضیحات

تغذیه دوران بارداری و راه های زیبا شدن فرزندنقش تغذیه در دوران بارداری

تغذیه مادر با موفقیت او در باروری، بارداری، زایمان و همچنین مراقبت از سلامت، رشد و پرورش جنین رابطه دارد 


تغذيه صحيح از اركان اصلى زندگى ســالم به شــمار مــی رود و در برخى از دوران هاى زندگى از اهميت بيشــترى برخوردار اســت. يكي از حســاس ترين و مهم ترين دوران هاي زندگي يك مادر، دوران بارداری و شيردهى است.

در این دوران مادر باردار بایستی با تغذیه مناسب علاوه بر حفظ سلامت خویش، جنین خود را در رحم به درستی تغذیه و تحت مراقبت قرار دهد.

جفت نقش مهمی را در تامین تغذیه جنین ایفا می کند و در طول بارداری مسئول انتقال و تنظیم مواد از مادر به جنین می باشد.

با پرچم همراه باشید و تغذیه دوران بارداری را کامل بشناسید.


اهمیت تغذیه در دوران بارداری 

تغذیه مادر با موفقیت او در باروری، بارداری، زایمان و همچنین مراقبت از سلامت، رشد و پرورش جنین رابطه دارد و بر روی وزن موقع تولد و سلامت نوزاد موثر است. تغذیه نامناسب در این دوران باعث ضعف بهداشتی مادر شده و عوارض آن می تواند شامل تاخیر در رشد داخل رحمی، سقط جنین، زایمان زودرس بخصوص وزن کم در زمان تولد ابتلا به بیماری هایی از جمله دیابت غیر وابسته به انسولین، بیماری های کلیوی، پر فشاری خون و سایر بیماری های وابسته به قلب و عروق می باشد. 

با توجه به وضعيت فيزيولوژيك، سن باردارى يا شيردهى، ميزان فعاليت و خصوصيات ويژه فردى، برخورداري از يك تغذيه مناســب براي مادر باردار و شــيرده امرى كاملاً ضرورى است. نقش تغذيه مناسب در پيشگيرى از عوارض و بيماري هاي مختلف در اين دوران و ارتقاى سلامتى مادران باردار و شيرده نيز بخوبى روشن شده است.

بــاردارى، يكــى از مهمترين تجربه هاى زندگى يك زن اســت.  


نقش جفت در تامین نیازهای تغذیه ای جنین 


نقش جفت در تغذیه جنین

تعداد و اندازه سلولهاى جفت نقش مهمى را در تغذيه جنين ايفا می كند.


تقريبا در تمام مراحل رشد جنین، جفت مسئول تبادلات بين مادر و جنين و انتقال اكسيژن و دى اكسيد كربن، مواد غذايى و مواد زائد اســت. به عبارتى جفت و فضاى بين پرزى نقش ريه، دســتگاه گوارش و كليه را براى جنين ايفا می كند. ارتباط مســتقيمى بين خون جنين و خون مادر وجود ندارد و اين كار از طريق سلولهايى به نام سن سيتوتروفوبلاستها انجام می گيرد. جفت در طول حاملگى به صورت فعال و يا غيرفعال به تعداد زيادى از مواد اجازه عبور داده و مقدار و ميزان انتقال آنها را تنظيم می كند. تعداد و اندازه سلولهاى جفت نقش مهمى را در تغذيه جنين ايفا می كند.

مايع آمنيون (مایع درون کیسه آمنیوتیک در رحم مادر باردار) بالشــتكى را براى جنين فراهم می كند كه در ايمنى جنين، رشــد عضلانى و اســكلتى و بلوغ ريه ها، كليه ها و دستگاه گوارش نقش دارد اما تأثير تغذيه اى كمى دارد.


نقش رژیم تغذیه ای مادر در تامین مواد مورد نیاز جنین 


نقش رژیم غذایی مادر در تامین نیاز جفت

رژيم غذايى مادر منشأ مواد مورد نياز جنين است


رژيم غذايى مادر منشأ مواد مورد نياز جنين است. غذاى مصرفى توسط مادر ابتدا به شكل ذخيره اى در كبد، عضلات و بافت چربى مادر ذخيره شده و به طور مداوم و منظم نيازهاى انرژى مربوط به ترميم بافتى و رشد بافت هاى جديد و نيازهاى مادر را در دسترس قرار مى دهد.

گلوكز مهمترين ماده تغذيه اى مورد نياز براى رشد است. ريزمغذى هايى نظير يد، كلسيم، فسفر، آهن، روى، ويتامين C و مس كه براى رشد و تكامل جنين از اهميت حياتى برخوردارند از طريق رژيم غذايى مادر به جنين انتقال مى يابد. كمبود اين ريزمغذى ها مى تواند عوارضى نظير ســقط جنين، ناهنجارى هاى مادرزادى، كم هوشى، كوتولگى و هيپوگوناديسم ( فعالیت کم غدد جنسی)، اختلال رشد جنين و جفت را براى جنين ايجاد نمايد و يا مشكلاتى نظير پوكى استخوان، دردهاى عضلانى و استخوانى و كم خونى را براى مادر موجب شود.

مراقبت هــاى دوران بــاردارى به منظور اطمينان از تأمين نيازهاى غذايى جنين و مادر و با هدف حفظ ســلامت هر دو انجام می شود.

پرچم مراقبت های تغذیه ای قبل از بارداری و دوران حاملگی را معرفی می کند.


مراقبت هاى تغذيه اى در شروع باردارى

لقاح شامل يك سرى از وقايع پيچيده غدد درون ريز و متابوليسم بوده كه در آن يك اسپرم سالم، تخمك سالم را در عرض 24 ســاعت پس از تخمك گذارى بارور مى كند. موفقيت فرآيند لقاح در گرو ســلامت اسپرم و تخمك و نيز شرايط تغذيه اى مناسب مى باشد.


براى داشتن يك باردارى و زايمان ايمن بايد قبل ازباردارى خانم ها 9 نكات زيررا رعايت نمايند:

1- برنامه غذايى مناســب داشــته باشند. رعايت سه اصل تعادل، تناسب و تنوع، يعنى در روز به مقدار كافى، متناسب و به شكل متنوع از انواع مواد غذايى در گروههاى غذايى اصلى استفاده نمايند.

2-  قبل از باردار شــدن تا حد امكان وزن خود را به محدوده  BMI طبيعى برســانند.

(BMI شاخص توده بدنی، سنجش آماری بین قد و وزن شخص می باشد. از تقسیم وزن بر حسب کیلوگرم بر توان دوم قد بر حسب متر بدست می آید)

در صورتى كه  BMI فرد كمتراز 18.5 يا بالاتر از25 باشــد بايد رژيم غذايى متناســب براى او در نظر گرفته شود و بهتر است تا رسيدن به وزن مطلوب، باردارى خود را به تأخير اندازد.

خانم هايى كه در شروع باردارى چاق هســتند در معرض خطر افزايش فشــارخون حاملگى ، ديابت باردارى، زايمان زودرس و زايمان ازطريق سزارين به علت وزن بالاى جنين (وزن بالاى  4500گرم) قرار مى گيرند.

در ضمن خانم هاى چاق مشكلات بيشترى در شيردهى خواهند داشت.

نوزادان مادران چاق بيشتر از نوزادان مادران طبيعى مبتلا به ماكروزومى و آپگار پايين هنگام تولد و چاقى دوران كودكى خواهند شد.

(ماکروزومی بیماری است که جنین در رحم بیش از میزان مورد نیاز خود مواد غذایی دریافت می‌کند، بیشتر از میزان معمول رشد کرده و در زمان متولد شدن 4 کیلوگرم یا بیشتر وزن خواهد داشت. آپگار روشی سریع و مطمئن در ارزیابی سلامت نوزاد در لحظه‌های ابتدایی تولد است).

در صورت داشــتن BMI بالاتر يا پايين تر از محدوده طبيعى به مشاور تغذيه مراجعه شود.


  3 - بهتر است از باردارى قبل از  18 سالگى اجتناب گردد. زيرا معمولاً در اين سنين ذخاير بدن زن جوان ناكافى است و در نتيجه در صورت باردارى، مادر علاوه بر مشكل تأمين سلامت خود با مسئله تأمين مواد مغذى براى رشد جنين مواجه مى شود و در نهايت امكان تولد نوزاد كم وزن بيشتر خواهد شد.


4مشاوره با پزشک در صورت ابتلا به بیماری های مرتبط با تغذیه. در صورت ابتلا به بيمارى هاى سيســتميك مزمن مرتبط با تغذيه نظير چاقى، ديابت و يا فشــارخون و يا بيمارى هاى

گوارشى زمينه اى نياز است مشاوره با پزشك خانواده و يا كارشناس تغذيه براى حصول اطمينان از چگونگى ادامه رژيم غذايى يا دارويى قبل از باردارى صورت پذيرد.


5- از استعمال دخانيات و مصرف نوشابه هاى الكلى پرهيز كنند.


6- به هنگام باردارشــدن وجود ذخيره كافى املاح و ويتامين ها دربدن ضرورى اســت. به همين دليل، رعايت فاصله ايمن بين باردارى ها حدود سه سال ضرورى است.


7- ترجيحــا از ســه ماه قبل از باردارى تا پايان بــاردارى روزانه يك عدد قرص اســيد فوليك مصرف نمايند. مصرف اسيد فوليك قبل از باردارى، از تولد نوزاد مبتلا به نقص لوله عصبى NTDs پيشگيرى مى كند.


8- در صورت وجود كم خونى قبل از باردارى بايد درمان صورت پذيرد. بسته به شدت كم خونى ميزان مصرف مكمل آهن متفاوت است. استفاده از منابع غذايى غنى از آهن در هنگام درمان كم خونى ضرورى است


9- کاهش وزن در صورت چاقی. در صورت ابتلا به ديابت و چاقى ،BMI ≥30 لازم اســت كاهش وزن تا رســيدن به محدوده  BMI طبيعى صورت گيرد. علاوه بركنترل مرتب قند وچربى خون، مصرف غذاهاى كم چرب وغنى ازكربوهيدرات هاى و مصرف غذاهاى حاوى فيبر و همچنين انجام منظم تمرينات ورزشى توصيه مى شود. اين افراد ضمنا بايد به مشاور تغذيه ارجاع داده شوند.


مراقبت های تغذیه ای در طول بارداری


تغذیه سالم در دوران بارداری

خانم هاى باردار بايد هر روز از 5 گروه غذايى اصلى استفاده كنند.


ارزيابى وضعيت تغذيه مادران باردار در اولين مراجعه آنان نزد پزشك يا ماما، (اولين ملاقات باردارى) در تأمين سلامت مادر و جنين نقش مهمى دارد. هدف از اين ارزيابى شناسايى زنان در معرض خطر سوءتغذيه و ارائه آموزشهاى لازم به آنان و پيشگيرى از خطرات ناشى از سوءتغذيه است.

در اين ارزيابى پزشك يا ماما اطلاعات اوليه خانم بارداراز جمله سن، وزن، نمايه توده بدنى و تعداد زايمان ها، وضعيت تغذيه خانم باردار يا شيرده مانند مصرف مقادير كافى از مواد غذايى از هر5 گروه اصلى و همچنين مكمل هاى دارويى را بررسى كرده و در فرم مراقبت باردارى ثبت مى نمايند.


اصول تغذیه ای مناسب در دوران بارداری

خانم هاى باردار هم بايد مانند ساير افراد خانواده هر روز از 5 گروه غذايى اصلى استفاده كنند. آنچه كه در تغذيه خانم باردار اهميت دارد رعايت تنوع و تعادل در مصرف مواد غذايى مىباشد.

چگونه مى توان تعادل و تنوع را در برنامه غذايى روزانه رعايت نمود؟

بهترين راه براى اطمينان از مصرف متعادل و متنوع مواد غذايى در روز اســتفاده از همه گروه هاى اصلى غذايى يعنى گروه نان و غلات، گروه ميوه ها، گروه سبزى ها، گروه شير و لبنيات و گروه گوشت، تخم مرغ، حبوبات و مغزدانه ها است. 

تعادل يعنى تأمين انواع مختلفى از مواد غذايى به تناسب با يكديگر به نحوى كه مصرف يك نوع ماده مغذى به مقدار زياد سبب حذف ساير مواد مغذى نشود. به عنوان نمونه زيادى دريافت منابع كلسيم موجب حذف منابع آهن از برنامه غذايى نگردد.

تنوع غذايى، انتخاب انواع غذاها از گروههاى مختلف غذايى (مانند نان و غلات، ميوه ها و سبزى ها و...) و همچنين انتخاب مواد غذايى مختلف در داخل هر گروه غذايى (مانند برنج، گندم، جو، جو دوسر، ذرت و...) مى باشد. چون مواد غذايى كه در يك گروه جاى دارند مى توانند جايگزين هم شوند. هر چه تنوع غذايى بالاتر رود احتمال تأمين مواد مغذى لازم روزانه بيشتر مى شود.


گروه های غذایی مورد نیاز در بارداری

نان و غلات برای زیبایی فرزند:


گروه نان و غلات نیاز دوران بارداری

گروه نان و غلات باعث می شود كه دستگاه عصبى جنين رشد و سلامت خوبى داشته باشند


اين گروه منبع عمده تأمين انرژى مورد نياز روزانه است و شامل انواع نان، برنج، انواع ماكارونى و رشته ها، غلات صبحانه و فرآورده هاى آنها به ويژه محصولات تهيه شده از دانه كامل غلات است.

اين گروه علاوه بر انرژى، بخشى از پروتئين، آهن و ويتامينهاى گروه "ب" مورد نياز را هم تأمين مى كنند، باعث مى شوند كه دستگاه عصبى جنين رشد و سلامت خوبى داشته باشند.

*از نان هاى با تخمير كامل و سبوس دار( ترجیحاً نان سنگک) استفاده شود.

*بهتــر اســت برنج به صورت كته يا دمى پخته شــود و به همراه حبوبات مصرف شــود. به طور كلى مخلوط غــلات و حبوبات مانند عدس پلو، لوبياپلو، عدسى با نان و خوراك لوبيا با نان، پروتئين مناسبى را براى خانم باردار تأمين مىكند.

*همراه با غلات روزانه، سبزى مصرف شود. استفاده از سبزى ها، هضم و جذب مواد نشاسته اى را كمى طولانى تر كرده و قند خون را تا مدت زمان طولانى ترى ثابت و پايدار نگه مى دارد. به اين ترتيب مادر باردار در طول روز كمتر احساس ضعف مى كند.


سبزى ها برای زیبایی فرزند:


گروه سبزی ها نیاز دوران بارداری

خانم هاى باردار و شيرده به طور متوسط  4-5 سهم در روز سبزیجات مصرف نمایند


اين گروه شــامل انواع سبزى هاى برگ دار، هويج، بادمجان، نخود ســبز، انواع كدو، قارچ، خيار، گوجه فرنگى، پياز، كرفس، ريواس و سبزيجات مشابه ديگر است.

اين گروه داراى انواع ويتامين هاى آ، ب، ث و اسيدفوليك، مواد معدنى مانند پتاسيم، منيزيم و مقدار قابل توجهى فيبر و آنتى اكسيدان است.

مقدار توصيه شده از سبزىها براى خانم هاى باردار و شيرده به طور متوسط  4-5 سهم در روز است.


ميوه ها برای زیبایی فرزند


گروه میوه ها نیاز دوران بارداری

خانم هاى باردار بايد از ميوه هاى مختلف به طور متوسط  3-4 واحد در روز استفاده نمايند


اين گروه شامل انواع ميوه، آب ميوه طبيعى، كمپوت ميوه ها و ميوه هاى خشك (خشكبار) مى باشد. خانم هاى باردار بايد از ميوه هاى مختلف به طور متوسط  3-4 واحد در روز استفاده نمايند.

انواع ميوه هاى تازه و ميوه هاى خشك مانند كشمش، خرما، توت خشك، انجير خشك، برگه هلو، زردآلو، يا آلوى خشك را مى توان در ميان وعده استفاده نمود.

از آنجايى كه خود ميوه داراى فيبر بيشترى نسبت به آب ميوه مى باشد ترجيحاً به جاى آب ميوه، خود ميوه ها ميل شود.


گروه شير و لبنيات برای زیبایی فرزند


گروه شیر و لبنیات نیاز دوران بارداری

گروه لبنیات منبع عمده تأمين كلســيم، فســفر، پروتئين و ويتامينهاى Aو B2  در بارداری  میباشــند 


اين گروه منبع عمده تأمين كلســيم، فســفر، پروتئين و ويتامينهاى Aو B2   میباشــد كه براى رشد و استحكام دندانها و اســتخوانها ضرورى اســت. مواد اين گروه شامل شير، ماست، پنير، بســتنى، دوغ و كشك مى باشد.

در دوران باردارى و شيردهى مصرف روزانه  3-4 واحد از مواد غذايى اين گروه توصيه مى شود

*كشــك يك منبع غنى از پروتئين، كلســيم و فسفر است.

*اگر مصرف شير سبب ايجاد نفخ و مشكل گوارشى مى شود، توصيه مى شود معادل آن از ماست يا پنير استفاده كنند.


گروه گوشت، تخم مرغ، حبوبات و مغزها برای زیبایی فرزند:

اين گروه منبع عمده تأمين پروتئين و املاحى نظير آهن و روى است. مواد اين گروه شامل انواع گوشتهاى قرمز(گوسفند و گوساله)، گوشتهاى سفيد (مرغ، ماهى و پرندگان)، تخم مرغ، حبوبات (نخود، انواع لوبيا، عدس و لپه و...) و مغز دانه ها (گردو، بادام، فندق، بادام زمينى و...) است.

مقدار توصيه شده از مواد اين گروه براى خانم هاى باردار و شيرده حدوداً  3 واحد در روز است.

* از مرغ يا جوجه به صورت كبابى يا آب پز شده همراه با برنج و انواع سبزى هاى پخته یا به صورت سوپ مرغ و جوجه استفاده شود.

*ماهى ها به علت دارا بودن اسيد چرب امگا  3 در تكامل سيستم عصبى و افزايش قواى ذهنى جنين بسيار موثرند بهتر است ماهى به صورت كبابى يا بخارپز تهيه شود. از طرفى به علت وجود متيل جيوه در بعضى از ماهى ها، مصرف بيش از دو بار در هفته توصيه نمى شود.

*مصرف ماهى تن و كنسرو ماهى محدود شود.

*ماهى هايى از قبيل ماهى آزاد، ساردين و قزل آلا استفاده شود.

*از ماهى هاى كوچك و ماهى هاى پرورشى كه احتمال آلودگى با جيوه در آنها كمتر است استفاده شود.

*ترجيحاً بجاى ســرخ كردن ماهى، از شــكل كباب پز، بخار پز و يا سرخ شــده در فر بدون افزودن روغن استفاده شود. در صورتى كه تمايل به ســرخ كردن ماهى وجود دارد، حداقل مقدار روغن (آن هم از نوع مخصوص ســرخ كردنى) را به كاربرده و مدت زمان سرخ كردن را كاهش دهند.

*از تخم مرغ ترجيحا به صورت آب پز و سفت استفاده شود و از مصرف زرده آن به صورت خام يا نيم بند خوددارى شود.

*مصرف متعادل تخم مرغ در هفته  4-5 عدد است.

*چربى گوشت قرمز را از آن جدا كرده و پوست و چربى طيور (مرغ و...) نيز مصرف نشود.

*طى دوره باردارى از مصرف انواع جگر كه ممكن است حاوى باقيمانده داروها و مواد هورمونى باشد و نيز احتمال مسموميت ويتامين A اجتناب شود.

*انواع مغزها مثل پســته، بادام، گردو، فندق، منابع خوب پروتئين و آهن هســتند و مى توان به عنوان ميان وعده ترجيحا از نوع خام وكم نمك آنها استفاده كرد.


گروه متفرقه:

به غير از گروه هاى غذايى اصلى، يك گروه متفرقه نيز وجود دارد كه شامل انواع قندها و چربى ها مثل قند و شكر، شيرينى، روغن، كره، خامه، نمك، شكلات، سس مايونز، انواع مرباها، نوشابه هاى گازدار، انواع ترشى ها و شورها و غيره مى باشد. به طور كلى مصرف مواد اين گروه در حداقل مقدار توصيه مى شود.


مواد غذايى غيرمجاز در زمان بارداری

اين مواد شامل مواد غذايى است كه اثر زيان بخش آن بر سلامت مادر و جنين ثابت شده است و مصرف آن در طى باردارى به صورت نسبى يا مطلق ممنوع است.

پرچم مواد غذایی غیرمجاز در بارداری را معرفی می کند:

*مصرف كم كافئين (قهوه و نوشابه هاى سياه رنگ) و چاى خطرناك نيست؛ اما مصرف زياد آن مى تواند باعث تولد نوزاد كم وزن يا نوزاد با عوارض عصبى شود.

*دم كرده هــاى گياهــى(مانند چاى نعناع يــا گل گاوزبان) گاهى اثرات جانبى مانند حالت تهوع و اســتفراغ دارند، لذا مصرف آنها دردوران باردارى توصيه نمى شود.

*كليه نوشيدنى هاى الكلى علاوه بر اين كه در دين اسلام حرام است موجب رشد غيرطبيعى جنين و كاهش مهارت عقلانى و هوشى او و بروز سندروم الكلى جنين (Fetal Alcohol Syndrome) می شوند.

*شــكلات علاوه بر اينكه مقادير كمى كافئين دارد، حاوى تئوبروميد نيز هســت كه به كافئين شــبيه است؛ بنابراين، مصرف شكلات بايد محدود شود.

*استعمال دخانيات در دوران باردارى مى تواند با تولد نوزاد كم وزن همراه باشد. به مادران باردار توصيه مى شود از استعمال دخانيات دردوران باردارى خوددارى كنند و حدالمقدور در معرض دود سيگار نيز قرار نگيرند.

*عفونت با ”ليستريا“ يكى از عوامل شناخته شده سقط غير عمدى و مننژيت جنين و نوزاد است. ليستريا يك ارگانيسم موجود در خاك اســت كه با مصرف غذاهاى حيوانى آلوده و ســبزيجات خام وارد بدن شده و ايجاد عفونت مى كند. شير خام، غذاهاى دريايى دودى، كالباس، كباب كوبيده كه خوب پخته نشــده اســت، پنيرهاى نرم و گوشت هاى پخته نشده و غذاهاى مانده در يخچال منابع احتمالى آلودگى هستند. محصولات آبيارى شده با فاضلاب بايستى قبل از مصرف با آب آشاميدنى شستشو و ضد عفونى شوند.


مكمل هاى دارويى در دوران باردارى


مکمل های دوران بارداری

اسید فولیک، مولتی ویتامین مینرال و آهن مکمل های دوران بارداری


اسيدفوليك: ازابتدا تا پايان باردارى روزانه يك قرص اسيد فوليك مصرف شود. مصرف اين قرص از سه ماه قبل از باردارى توصيه مى شود.

آهن: از شروع هفته  16 باردارى روزانه يك عدد قرص سوفات فروزمصرف شود.

مولتى ويتامين مينرال:  از شروع هفته  16 باردارى تا پايان باردارى روزانه يك قرص يا كپسول مولتى ويتامين مينرال يا ساده مصرف شود.

*در صورتى كه قرص يا كپسول مولتى ويتامين داراى 400 ميكروگرم اسيدفوليك باشد، نياز به ادامه مصرف قرص اسيدفوليك به صورت جداگانه از شروع هفته 16 تا پايان باردارى نيست.

*پس اززايمان روزانه يك عدد قرص آهن و يك عدد قرص يا كپسول مولتى ويتامين مينرال يا ساده تا 3 ماه پس از زايمان مصرف شود.


چه بخوریم تا فرزند زیبایی داشته باشیم

نقش تغذیه برای داشتن فرزند زیبا

نقش تغذیه برای زیبا شدن فرزند


قطعا تمامی مادران باردار آرزوی داشتن فرزند سالم و زیبا را دارند. تغذیه در دوران بارداری نقش مهمی در سلامت مادر و جنین دارد. اگرچه منبع علمی دال بر تاثیر مواد غذایی بر زیبایی جنین وجود ندارد ولی طبق روایات و طب سنتی راهکارهایی برای زیباشدن فرزند وجود دارد .

با پرچم همراه باشید و تمام آنچه که برای زیباتر شدن فرزندتان نیاز است بخورید، بدانید.

1.قبل از بارداری 

خوردن سیب، به، گلابی (پدر بیشتر)، انار ، نیم ساعت قبل از صبحانه و به صورت ناشتا، در زیبایی موثر است. همچنین معجون شیر، گردو و خرما تاثیر زیادی بر زیبایی دارد. مغز بادام و مغز تخمه خربزه قوای جنسی مرد را تقویت و بر زیبایی فرزند موثر است.

2.در زمان بارداری

 به برای زیبایی فرزند

میوه به از جمله میوه های مهمی است که  طبق روایات خوردن آن در زمان بارداری توصیه شده است. این میوه نقش بسیار مهمی در زیبایی جنین دارد. به چشم جلا می دهد. موجب قوت قلب، حیات دل و شجاع کننده ترسوهاست.

علاوه بر این ، میوه به در باهوش و خوشبو شدن جنین هم مؤثر بوده و همچنین موجب جلوگیری از سقط جنین می شود.

مادران باردار سعی نمایند خوردن میوه به در دوران بارداری و علی الخصوص در ماه اول بارداری را فراموش نکنند. از آن جایی که در ماه اول بارداری قلب جنین تشکیل می شود و میوه به هم در تقویت قلب مؤثر است پس مصرف میوه به در ماه اول بارداری حائز اهمیت فراوانی است.

در فصولی که میوه به وجود ندارد می توان از برگه این میوه استفاده کرد. 


انگور برای زیبایی فرزند

انگور پرکالری ترین میوه هاست. ضعف را بر طرف و خون را صاف می کند. پاک کننده کلیه ها و انرژی زاست. دارای اسیدهای هیدروکسی آلفا (AHA) و عامل بسیار مهمی در پوست سفید و سالم می باشد، پس  زنان باردار که تمایل به داشتن کودک سفید و زیبا دارند،

60 گرم آب انگور تازه دو بار در روز بنوشند، این باعث می شود که کودک شما سالم و قوی باشد و از مشکلات مختلف مانند سرماخوردگی، درد دندانی، گرفتگی، تورم، اسیدیته و یبوست در مادران جلوگیری کند. این آبمیوه یک منبع قوی ویتامین C است و همچنین حاوی آهن و کلسیم است. 

ترجیحا در صبحانه مصرف شود. برای جنین دررحم و مادران مفید است، زیرا هر دو آنها را سالم و قوی نگه میدارد.


سیب برای زیبایی فرزند

سیب برای زیبایی فرزند

 سیب از جمله میوه های مهم و تاثیر گذار بر زیبایی جنین است


 سیب از جمله میوه های مهم و تاثیر گذار بر زیبایی جنین است. طبق روایات خوردن یک عدد سیب که آیت الکرسی بر آن خوانده شده در ماه سوم بارداری توصیه شده است. همچنین مادران باردار می توانند سوره یوسف را بر یک عدد میوه سیب سرخ خوانده و آن را میل نمایند که انشاء الله تعالی تاثیر بسیاری در زیبا شدن جنین خواهد داشت.


خربزه برای زیبایی فرزند

اگر خواهان جنین زیبا و خوش اخلاق هستند، مصرف خربزه را در دوران حاملگی فراموش نکنند. پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) در مورد مصرف خربزه در زمان آبستنی فرموده اند: هیچ زن بارداری نیست که خربزه بخورد مگر اینکه نوزادش خوش چهره و خوش خلق می گردد. پس خانم های حامله برای داشتن فرزند زیبا از خوردن خربزه در زمان بارداری غفلت نکنند. لازم به توضیح است که خانم هایی که دارای فشار خون بارداری هستند در مصرف خربزه کمی احتیاط کنند. 


انار برای زیبایی فرزند

انار برای زیبایی فرزند

خوردن انار شیرین فرزند را نیکو می کند


انار خواص فراوانی در تغذیه دوران بارداری بر روی جنین دارد و یکی از فواید و خواص آن تاثیر بر زیبایی جنین است. خوردن انار شیرین فرزند را نیکو می کند. طبق روایات توصیه شده در روزهای جمعه قبل از صبحانه میل شود.

انار برای رفع تهوع، کم خونی، یرقان، درد مفاصل، فشار خون و بواسیر خوب است. در فصولی که انار نباشد می توان از رب انار یا آب انار استفاده کرد.


نارگیل برای زیبایی فرزند

روزانه با جویدن کامل آنها ، در طول بارداری ضعف مادران را از بین می برد و کودک را سالم و بدون بیماری نگه میدارد. با مصرف آب نارگیل تازه، سلامت مادر و جنین داخل رحم او تضمین شده و جنین دارای روند رشد مناسبی خواهد بود.

همچنین خوردن این میوه برای کاهش سوزش سر دل و یبوست، که از علائم شایع دوران بارداری است، بسیار مفید می باشد.


عناب برای زیبایی فرزند

خانم های باردار اگر خواهان فرزندی زیبا و خوش آب و رنگ هستید، مصرف عناب در زمان بارداری را از دست ندهید. عناب علاوه بر تاثیر در زیبایی جنین ، در خوش آب و رنگ شدن پوست صورت جنین هم بسیار مؤثر می باشد. خوردن عناب در تمام طول دوران بارداری و علی الخصوص در ماه دوم بارداری که ماه تشکیل اجزاء چهره جنین است به خانم های حامله توصیه می گردد، طبق روایات هر روز بر  2 عدد عناب سوره توحید بخوانید و آنها را ناشتا بخورید. عناب را می توان به صورت میوه تازه آن مصرف کرد یا از خشک شده آن استفاده نمود.


هلو برای زیبایی فرزند

هلو دارای آهن، ویتامین "ب" و "ث" می باشد. برای کبد بسیار مفید بوده و چهره را خوش رنگ می کند. از میوه هایی است که خوردن آن توسط زنان حامله بر زیبایی جنین آن ها موثر است. در فصولی که این میوه وجود ندارد می توان از برگه های خشک شده آن استفاده کرد.


گلابی برای زیبایی فرزند


گلابی برای زیبایی فرزند

 برای داشتن فرزند زیبا، مصرف گلابی را چه پیش از اقدام به بارداری و چه در زمان بارداری فراموش نکنید 


 برای داشتن فرزند زیبا، طبق روایات مصرف گلابی را چه پیش از اقدام به بارداری و چه در زمان بارداری فراموش نکنید. مصرف گلابی مخصوصا در ماه دوم بارداری که زمان تشکیل اعضاء صورت جنین است به زنان باردار توصیه می شود. مصرف گلابی در زمان بارداری علاوه بر زیبایی جنین در جلوگیری از یبوست بارداری هم موثر است. می توان از برگه گلابی یا کمپوت خانگی آن استفاده کرد.


پرتقال برای زیبایی فرزند

پرتقال متعلق به خانواده مرکبات غنی از ویتامین C است که برای مادر و نوزاد بسیار مفید است، خوردن میوه ها و سبزی هایی که ویتامین "ث" دارند رنگ نوزاد را زیبا میکنند. گفته شده است که خوردن 2 عدد پرتقال، به صورت روزانه در دوران بارداری، نه تنها باعث می شود که مادران سالم و زیبا باشند، بلکه پوست کودک را نیز سفید و بور میکند، هرچند تحقیقات دقیق در این زمینه وجود ندارد.


کاسنی برای زیبایی فرزند

کاسنی و آنچه برای کبد مفید است فرزندتان را زیبا می کند. کاسنی بخورید تا خون شما زیادتر گردد که فرزند زیبایی از شما بوجود آید.

حضرت رسول صلی الله علیه و اله آن را سید سبزیجات و حضرت علی علیه السلام و امام باقر علیه السلام آن را میوه بهشتی نامیده اند.

برای افزایش فرزند مفید است. فرزند را نیکو و احتمال ذکور بودن را در ولد زیاد می کند.


پرچم در این مقاله به ما آموخت که:

تغذیه ی خوب و مناسب در همه ی دوران زندگی ضامن بقا و سلامت انسان است، در بعضی از دوره های آسیب پذیر زندگی از جمله دوران بارداری و شیردهی، تغذیه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

زنان باردار جهت تأمین افزایش نیاز به مواد مغذی در طی این دوران، لازم است از 5 گروه اصلی غذایی با رعایت تنوع و تعادل در مصرف مواد غذایی استفاده نمایند و مصرف غذاهای چرب ، شیرین و شور را محدود کنند.

زنان باردار بایستی روزانه از مکمل های دارویی اسید فولیک، آهن، مولتی ویتامین مینرال استفاده کنند.

رژیم تغذیه ای برای داشتن فرزند زیبا در کتب علمی ذکر نشده ولی طب سنتی موادی را معرفی می کند که در زیبایی جنین موثر هستند.

 

منابع:

کتاب راهنماى جامع مادران باردار و شيرده/ مؤلفين مرضيه بخشنده... [و ديگران]؛ (براى) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى، معاونت بهداشت، دفتر بهبود تغذيه جامعه

کتاب ریحانه بهشتی نوشته سیما میخبر

 

پرشین                https://persianv.com/hamsar/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86-    

نمناک       http://namnak.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7.p8934   

نی نی بان   https://niniban.com/fa/news/51464

https://article.tebyan.net/294406        تبیان 

مرجع دانش  https://www.civilica.com/Paper-NSSC01-NSSC01_060=%D9%86%D9%82%D8%B4-

دکتر سلام   https://www.hidoctor.ir/265745_%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88.html/
آموزش:


اشتراک گذاری:
zoha
رتبه مدرس
شماره تماس:09166970350

تاریخ عضویت:۱۳۹۷/۱۰/۱۷


تعداد درس:۶
قیمت: رایگان!
پرسش و پاسخ (0)
سوالی دارید؟ اینجا بپرسید...
نام کاربری: برای ارسال کامنت، باید ابتدا وارد سایت شوید.