دستگاه جوش اینورتر 220 آمپر واقعی و تضمینی

دستگاه جوش اینورتر پرچم خروجی واقعی 220 آمپر و با قابلیت ارک فورس می تواند به صورت دائم سیم جوش 4 را ذوب کند و سیم جوش 5 را بصورت مقطعی ذوب نماید.

5,250,000 تومان