کارگاه تعمیرات بردالکترونیکی صفرتاصدعملی زمان برگزاری:1402/3/20 لغایت1402/3/25

بدون امتیاز 0 رای
4,500,000 تومان
P آموزش تعمیرات برد بصورت حضوری در این چند سال آموزش بصورت غیرحضوری بوده و عزیزان زیادی درخواست برگزاری دوره…
4,500,000 تومان