فلش تعمیرات برد
72%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
3,980,000 تومان
3,980,000 تومان
آموزش تعمیر برد ماشین لباسشویی
50%
تخفیف
4.22 9 رای
1,990,000 تومان
1,990,000 تومان
آموزش تعمیر برد پکیج
50%
تخفیف
4.33 18 رای
1,990,000 تومان
1,990,000 تومان
تعمیر برد کولرهای گازی
50%
تخفیف
4.84 19 رای
1,990,000 تومان
1,990,000 تومان
280,000 تومان
350,000 تومان
تغییر برنامه تابلو روان
56%
تخفیف
4.50 2 رای
8,000 تومان
8,000 تومان
آموزش مقدماتی نرم افزارکرول درو
50%
تخفیف
4.50 2 رای
20,000 تومان
20,000 تومان
آموزش ثبت اختراع
7%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
788,000 تومان
788,000 تومان
298,000 تومان
130,000 تومان