دانشی که ثروت نیافریند، بی ارزش است                           (شعار رسمی پرچم)


خدمات پرچم

 

پرچم برای تغییر در ساختار ها و سرعت بخشیدن به انتقال علم ودانش همراه با کسب ثروت می باشد

 

 

پرچم چیست؟

پرچم بزرگترین سایت آموزشی، تفریحی و راه تبدیل علم به ثروت است. پرچم بستری امن و بدونه حاشیه برای یادگیری، آموزش به دیگران، تبادل دانش و تولید ثروت برای خود و دیگران همراه با تفریح سالم و شاد برای تمامی سنین می باشد.

مالک پرچم کیست؟

پرچم متعلق به تمام ایرانیان می باشد. هیچ شخص حقیقی و حقوقی صاحب پرچم نمی باشد تیم پرچم، خادمان پرچم می باشند و  مانند دیگران از پرچم سهم دارند نه بیشتر  و نه کمتر

آموزش های پرچم

پرچم شامل آموزش های  تخصصی و غیر تخصصی در تمامی زمینه ها به صورت رایگان و غیر رایگان می باشد. تمامی آموزش های پرچم برگرفته از دانش افراد متخصص و افراد عادی که به صورت داوطلبانه برای کمک به دیگران و درآمدزایی می باشند.

مسابقات پرچم

مسابقاتی که در پرچم برگزار می شوند مسابقات بسیار مهیچ و شادی هستند که برای تفریح و سرگرمی همراه با جوایز نقدی برگزار می شوند

کسب ثروت از پرچم

کسی که علم دارد نباید فقیر باشد. با انتقال دانش خود به دیگران هم سطح دانش خود را بالا ببرید هم ثروت کسب کنید هیچ درآمدی لذت بخش تراز درآمد حاصله از علم نیست و این را می توانید با پرچم تجربه کنید.

همراه شدن با پرچم

هرکس در هرجای دنیا با هر علم ودانشی می تواند یک پرچم دار باشد. پرچم برای یکی شدن همه ماست شما به پرچم بپیوندید تا پرچم بتواند همه آموزش ها  را ارائه دهد زیرا همه چیز را همگان دانند.

مسابقات


مسابقات